Kontakt

mgr Łukasz Przelaskowski

telefon kontaktowy:

+48 - 782 - 213 - 727

e-mail: admin@rodprzelaskowskich.com

GG: 7292098


Skype: poszukiwaczeprzodkow

 


 

Inne źródła kontaktu:

linkedingoogleplus twitter

 


Fanpage:

facebookFundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa

facebookPoszukiwacze Przodków - Łukasz Przelaskowski

  

Archiwiści rodowi

facebookŁukasz Przelaskowki


facebookJan Przelaskowski

Wyszukiwarka

  • slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg
  • slider4.jpg
  • slider5.jpg

Fanpage na FB Strona Rodu Przelaskowskich

I Zjazd Rodu Przelaskowskich.
Uwaga, Fundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa organizuje długo planowany I Zjazd Rodu Przelaskowskich w Warszawie * :) 
 
Na dzień dzisiejszy ustalone zostało wstępnie:
1. Data zjazdu: 6,7,8 października 2017 rok
2. Miejsce: Warszawa, Polska. 
3. Adres: Jeszcze trwają poszukiwania i ustalenia z hotelami, które znajdują się blisko centrum i będą odpowiednie.
4. Osoba, która zgodziła się pomóc w organizacji tego wydarzenia to Pani Samanta Paszkiewicz z Warszawy.
 
 
 
Pani Samanta Zajmie się:
A. Kontaktem z wszystkimi Przelaskowskimi i rodzinami poprzez wysyłanie informacji na bieżąco, co do miejsca zjazdu i sposobem dojazdu w formie 
- mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - można wszelkie pytania i propozycje pomocy wysyłać pod ten adres dodając swoje imię, nazwisko, miasto z którego Państwo przyjadą i jaką formą komunikacji, aby został wysłany odpowiedni plan dojazdu, kontakt telefoniczny, ile osób. 
- konto Pani Samanty P. na Facebooku w przypadku kontaktu przez masanger: 
- telefon: 
B. Pomoc w zameldowaniu:
- osoby, rodziny zainteresowane będą miały termin do zameldowania się samemu z podanym adresem bądź z pomocą Pani Samanty do pewnego terminu, jaki ustalimy z wybranym hotelem, wybrania potraw.
- można przyjechać lub przylecieć dzień lub kilka dni wcześniej oraz zostać dłużej, ale prosimy, aby była Pani Samanta o tym powiadomiona. 
C Ustaleniu wybranych potraw na śniadanie, obiad i kolację np. dla osób będących wegetarianami, uczulonymi na jakieś składniki bądź mających inne formy problemów z jedzeniem,
D. Wybranie:
- przewodnika dla zwiedzania miasta i miejsc powiązanych z nazwiskiem Przelaskowski na sobotę rano i popołudnie - kwota opłaty dla przewodnika zostanie podana, aby wspólnie opłacić pomoc specjalisty,
- restauracji na obiad popołudniowy w mieście - wybrane dania i ich kwoty zostaną podane wcześniej, aby każdy mógł wybrać i opłacić wcześniej przelewem dla zabezpieczenia lokalu
- zespołu kameralnego na sobotni wieczór balowy - podamy sumę, jaka wyniesie na opłatę dla takiego zespołu, aby wspólnie złożyć się na daną kwotę.
- jeżeli przyjadą rodzice z młodszymi dziećmi trzeba będzie dodatkowo zatrudnić pomoc do opieki nad dziećmi, gdzie oczywiście całe rodziny jak najbardziej mile widziane (jeżeli będziemy wiedzieć ile dzieci i w jakim wieku łatwiej będzie zorientować się ile osób i jak zaplanować czas dla dzieci, co dopiero da pewną kwotę, którą pokryją już wspólnie wszyscy rodzice obecnych dzieci).
 
Podczas zjazdu planujemy wstępnie:
1. Piątek, 6 października:
- rano zameldowanie się do popołudnia, tj. rozpakowanie, wyspanie po podróży, 
-  przygotowanie na wspólny obiad 
- wieczorem wykład o wynikach badań archiwalnych nad historią rodu dawniej i dziś oraz wynikach badań DNA kim byli nasi przodkowie,  wspólne zdjęcia na tle trzech drzew rodowych czyli trzech linii rodu Przelaskowskich
- kolacja 
2. Sobota, 7 października:
- śniadanie 
- zwiedzanie miasta m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki, Starówka
- obiad na mieście w wybranej wcześniej restauracji,
- przed wieczorem mały wykład z propozycjami nad dalszymi sposobami badań historii rodu oraz zabezpieczenia danych archiwalnych Fundacji, ustalenie kolejnego zjazdu.
- pożegnalny bal galowy, zabawa i tańce 
3. Niedziela, 8 października:
- Śniadanie  
- pożegnanie się i wręczenie upominków na pamiątkę Zjazdu 
 
Wszelkie propozycje, pomysły, zapytania prosimy kierować do Pani Samanty. Możliwe kilka osób zada podobne pytanie, co ułatwi przygotowanie jednej odpowiedzi, aby nie przekładać czasu i nie pogubić się w drobnostakch. 
 
Uwaga! Prosimy zainteresowane osoby śledzić na bieżąco informacje na Stronie Rodu Przelaskowskich w zakładce Forum, link:   http://rodprzelaskowskich.com/forum.html?view=topic&catid=10&id=37#37 oraz  fanpagu FB Strona Rodu Przelaskowskich i pytać ponieważ plany mogą być zmieniane, aby wszystko dobrze się udało :) 
 
* Wiadomość przeznaczona dla osób noszących nazwisko Przelaskowski/a, a także spokrewnionych np. ich mama, babcia lub dziadek ze strony mamy, taty lub dziadków nosili takie nazwisko bądź pradziadkowie.  
 
 
Łukasz Przelaskowski 
--------- 
 
Translated Darafei Praliaskouski from Mińsk, Białoruś. 
 
Фонд для дома Przelaskowskich Герба Srzeniawa организует давно запланированный Конгресс Przelaskowskich в Варшаве* :)
 
Состояние дел на текущий момент:
 
1. Дата выхода: 6,7,8 октября 2017 года
2. Место проведения: Варшава, Польша.
3. Адрес: Не изыскиваются и договоренности с гостиницами, которые расположены недалеко от центра и будут пригодны.
4. Человек, который согласился помочь в организации этого мероприятия г-жа Саманта Пашкевич из Варшавы.
 
Г-жа Саманта будет решать:
 
A. Контакт со всеми Przelaskowskimi и семьями путем направления информации о месте проведения. Способы контакта:
- Почтовый: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - могут все вопросы поддержки и предложения присылайте по адресу, добавив ваше имя, город, где вы приедете, и какую форму общения был отправлен в соответствующую карту доступа, телефон, как много людей.
- телефон:
 
B. Помощь в заселении:
- лица, заинтересованные в семье будут иметь срок, чтобы проверить по своему усмотрению или с вашим адресом с помощью г-жи Саманты на срок, который будет определять выбранный отель, выберите блюдо.
- Вы можете приехать или прийти на день или несколько дней назад и остаться дольше, но мы просим, что г-жа Саманта была проинформирована.
 
C. Создание выбранных блюд на завтрак, обед и ужин, например. Для тех, кто вегетарианец, аллергия на некоторые ингредиенты или с другими формами проблем с едой,
 
D. Выбор:
- пешие экскурсии городу и местам, связанный с именем Przelaskowski в субботу утром и во второй половине дня - руководство по сумме гонорара будет предоставлено совместно заплатить за профессиональную помощь,
- ресторан на обед во второй половине дня - выбирают блюда и их сумма будет дано заранее, так что каждый может выбрать и оплатить заранее банковским переводом, чтобы обеспечить помещение
- камерный ансамбль в субботу ночью шар - мы даем сумму, которая будет платить за такую ​​команду, чтобы совместно представить на определенную сумму.
- если вы пришли родители с детьми младшего возраста вы также нанять помощь по уходу за детьми, где, конечно, вся семья приветствуется (если мы знаем, сколько детей и в каком возрасте это будет легче понять, сколько людей и как планировать время для детей, не говоря уже дают определенная сумма, которая будет охватывать все родители вместе уже существующих детей).
 
Предварительная программа:
1. Пятница, 6 Октября:
- заезд с утра до обеда, распаковка чемоданов после ночной поездки;
- совместный обед;
- вечерние лекции по результатам архивных исследований по истории семьи в прошлом и сегодня, и результатах анализов ДНК, которые наши предки разделяют фотографии на фоне трех родословных или три линий рода Przelaskowskich
- ужин
2. Суббота, 7 октября:
- Завтрак
- Обзорная экскурсия по городу, включая Музей Варшавского восстания, ванные комнаты, Старый город
- ужин в городе;
- незадолго до вечера лекции с предложениями о путях дальнейшей истории исследований семьи и архивного фонда защиты данных.
- прощальный гала-бал, веселье и танцы
3. Воскресенье, 8 октября:
- Завтрак
- Прощание и вручение подарков, чтобы отметить Конгресс
С любыми предложениями, идями и вопросы, пожалуйста, обращайтесь к Саманте. Может быть, некоторые люди задают тот же вопрос, что будет способствовать подготовке ответа не переводить время и не заблудиться в мелочах.
Внимание! Пожалуйста, заинтересованные сторон отслеживать и спросить, потому что планы могут быть изменены, чтобы сделать все хорошо удались :)
* Сообщение предназначено для людей, которые имеют фамилию Przelaskowski, а также связанной - прабабушка, прадкдушка, бабушка или дедушка, мама, папа носил имя.
Copyright by Łukasz Przelaskowski 2010. Wykonanie: Anhor